Purpose Real Estate  thumbnail

Purpose Real Estate

Published Mar 20, 24
7 min read


Daardoor konden ze blijven consumeren. Bovendien zijn banken hypotheken blijven verstrekken dankzij onze garantie.' Ondanks het succes wil Gielen dingen anders doen. De traditionele doelgroep neemt af - real estate. Het aantal jongeren daalt, en ze krijgen niet snel meer een vast contract. Om het andersom te stellen: de niet-traditionele doelgroep groeit, en juist daar hebben mensen behoefte aan een helpende hand om een hypothecaire lening te krijgen

Waar we in eerdere jaren juist bezig waren met het zetten van standaarden, kijken we nu naar specifieke hypotheken waar die standaarden niet goed werken - real estate. De randen van de markt komen nu niet aan bod. We willen maatwerk standaardiseren (Huis Kopen Costa del Sol).' Is dat nog wel de taak van de NHG? 'Wij hebben een missie: betere woningfinanciering in Nederland

Tussen huren en kopen, maar ook om überhaupt bij hun ouders uit huis te kunnen gaan. We hebben die rol twintig jaar lang behoorlijk goed vervuld. Door NHG te verstrekken, hebben we normen voor de hele markt gezet. Want de normen die wij samen met het Nibud hebben bedacht (stichting die adviseert over financiën van huishoudens - red.) zijn uiteindelijk door de hele markt overgenomen, ook voor hypotheken zonder NHG.

De komende jaren gaan we onze missie vervullen door ons meer op specifieke doelgroepen te richten. real estate.' Onlangs kwam het Waarborgfonds met een proef waarbij zzp'ers al na een jaar een hypotheekgarantie kunnen krijgen. Is dat de nieuwe invulling van de missie? 'Dat programma rond zzp'ers is inderdaad een voorbeeld. De vraag naar inkomensverklaringen loopt goed

Blackstone Real Estate

Misschien dat daar ons beleid later trouwens ook door de markt wordt overgenomen. Dat banken het ook zonder NHG aandurven om een zzp'er een lening te geven. Dat is voor ons alleen maar mooi, want het draagt bij aan onze missie. Wij zijn geen commerciële instelling. Verder werken we aan hypotheken voor mensen met een flexcontract via onze inbreng bij het project Perspectiefverklaring.

Traditioneel wordt heel erg gekeken naar het huidige inkomen.' 'Op dezelfde manier kun je kijken naar senioren. Die moeten soms hun huis aanpassen, bijvoorbeeld met een traplift. real estate. Als dat huis later verkocht wordt aan een jongere, heeft die aanpassing geen waarde. Maar als het huis in eenvergrijzende gemeente staat, is het wel waardeverhogend

Of neem het verzilveren van een huis waarvan de lening helemaal is afgelost. Voor mensen met een klein inkomen kan dat een oplossing zijn. Dit zijn we aan het bekijken.' Soms hebben ook woningen van niet-senioren een aanpassing nodig, zoals bij huizen met paalrot. Heeft u daar een rol? 'Dat loopt nu goed.

Wij zitten daarin met de garanties. Het gaat binnenkort van start. En dan is er nog de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad - real estate. Als je straks van het aardgas af wilt, is dat een grote opgave. Zorg dat mensen die investering kunnen doen.' Hoe staat u in de discussie rond het verlagen van de maximale hypotheek? Is daar ook een rol voor uw fonds? 'Ik begrijp de argumenten van DNB en het IMF wel

Bridges Real Estate

Kijk, op zich kan ik goed leven met een LTV van 100%, of van 101% zoals de norm dit jaar nog is. Maar als je de LTV dan toch verlaagt, moet je meteen denken over de vraag wat je dan met de starters doet. real estate. Andere landen doen dat ook. Die hebben allemaal iets: persoonlijke lening of een speciale regeling zoals in Duitsland

Je kunt zeggen: LTV naar 90%, maar met NHG blijft het 100%.' Op het hoogtepunt van de kredietcrisis leek het NHG-fonds niet alleen een oplossing te zijn voor de zorgen van huizenkopers, maar ook een oplossing voor de problemen die banken ondervonden bij het aantrekken van financiering op de internationale kapitaalmarkten.

Het plan liep stuk omdat de Europese Commissie met bezwaren kwam - real estate. De discussies wierpen licht op wat in de ogen van grote beleggers een zwakke plek is van de NHG. Namelijk dat de garantie niet volledig is. Met een eigen risico worden banken bij de les gehouden, maar beleggers hebben liever duidelijkheid

'Maar dat vind ik een vraag voor de volgende minister van Financiën, als die is ingewerkt (real estate). De ideeën van een paar jaar geleden liggen er nog.' Moet die discussie dan niet snel worden opgepakt? 'Ooit wordt die discussie weer gevoerd. Maar het is nu niet prangend meer. Je kunt praten over een andere regeling, maar het is geen burning platformmeer

Real Estate AppraiserDat is correct, maar het kwam ook omdat de urgentie eraf was.' Een hypotheek voor iedereen Meer mensen komen in aanmerking voor een hypotheek nu de stichting achter de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) nadrukkelijk kiest voor een verbreding van de doelgroep (real estate). 'We kijken nu naar specifieke hypotheken waar de traditionele standaarden niet goed werken', zegt directeur Arjen Gielen

Ook zijn er plannen voor bestaande huizenbezitters met hoge kosten voor paalrot of verduurzaming (real estate). Het nieuwe beleid kan een grote impuls betekenen voor niet-traditionele hypotheken. Het NHG-fonds is met €193 mrd aan verzekerde hypotheken een invloedrijke speler in de markt. Ook los van de NHG-plannen zijn er initiatieven, vooral voor flexwerkers

Ben Rogmans, die meewerkt aan het project Arbeidsmarktscan: 'Alle geldverstrekkers zien wel in dat ze iets moeten doen.' FD.NL 25 maart 2017 Een kleine hypotheek biedt geen renteaftrek meer. Aflossen is de goedkoopste optie, maar niet in alle gevallen slim. Een kleine hypotheek is duur. Zeker nu de renteaftrek wordt afgebouwd en de WOZ-waarde van koopwoningen stijgt.

Bij een huis van €500 (real estate). 000 bedraagt het eigenwoningforfait (EWF) al €3750. Dat bedrag aan rente is dus niet aftrekbaar. Als de eigenaar een hypotheekrente heeft van 4% - heel normaal bij een wat oudere hypotheek – wil dat zeggen dat een hypotheek van minder dan €93. 750 geen belastingvoordeel meer oplevert

Real Estate Au

Dat is het gevolg van de Wet Hillen uit 2005 (Nieuwbouw woning kopen costa del sol). Naarmate een huis duurder is, de betaalde hypotheekrente lager en het inkomen van de woningbezitter hoger, wordt een ‘kleine’ hypotheek steeds groter. Bij een huis van €2 mln en een rente van 3% is een hypotheek van €1 mln al niet meer aftrekbaar

Voor inkomens in het toptarief zit er nog een addertje in het gras. De bijtelling van het EWF gaat gewoon tegen 52%, de aftrek tegen nog maar 50% (in 2017), en daar gaat elk jaar een half procent vanaf - real estate. Snel aflossen, is de logische reactie als een hypotheek netto even duur is als bruto

Dat spaargeld is juist minder aantrekkelijk vanwege de vermogensrendementsheffing, die extra hoog is bij grote vermogens. Hypotheeklast Het is duidelijk dat de overheid op allerlei manieren probeert aflossing te stimuleren Bij de meeste kleine hypotheken is - vervroegd - aflossen geen probleem. Doorgaans is het resterende hypotheekbedrag minder dan het bedrag dat boetevrij mag worden afgelost.Soms kan het zelfs voordeliger zijn om toch eventuele boeterente te betalen, zeker nu die boeterente voordeliger voor de klant wordt berekend (zie direct onder dit artikel). real estate. Wie een spaarhypotheek heeft of een kapitaalverzekering eigen woning moet goed kijken wat de effecten zijn van aflossen. Maar ook hier wordt de eigenhuisbezitter tegemoet gekomen

Accres Real Estate

Het is duidelijk dat de overheid op allerlei manieren probeert aflossing zoveel mogelijk te stimuleren om Nederland van zijn immense hypotheekschuld af te helpen (Nieuwbouw woning kopen costa del sol). Toch hebben juist financieel planners bedenkingen tegen het helemaal aflossen van de hypotheek - real estate. ‘Als je alleen vanuit het directe rendement redeneert, is aflossen van een kleine hypotheek al snel voordelig’, zegt planner Andrea Middel

Heb je dat geld waarmee je je hypotheek aflost later niet nodig? Een huis dat helemaal vrij is, geeft een vrij gevoel, maar je geld zit wel vast in stenen.’ Planner 'Mijn advies blijft dat je moet proberen je huis vrij te hebben tegen de tijd dat je stopt met werken' Middel had recent een klant die wilde aflossen, maar tegelijkertijd een enorm pensioengat had.

En dat gebeurt niet altijd. real estate. Bij mensen met een afgelost huis gaat vaak ook het consumptieniveau omhoog.’ Fons de Bilde beaamt dat de ‘liquiditeitspositie’ van de eigenwoningbezitter aflossen moet mogelijk maken. ‘Maar mijn standaardadvies blijft dat je moet proberen om je huis vrij te hebben tegen de tijd dat je wilt stoppen met werken

Mijn ervaring is dat mensen op termijn toch gaan downsizen. Ze ruilen dat grote huis in voor een kleiner appartement met misschien nog een huisje ergens buiten. Dan haal je het geld weer uit de stenen en kun je alsnog beslissen hoe je je vermogen gaat inzetten (real estate).’ Een tussenvorm tussen helemaal aflossen en een hypotheek aanhouden is de hypotheek die geen renteaftrek oplevert ‘verhuizen’ naar box 3

Navigation

Home

Latest Posts

Purpose Real Estate

Published Mar 20, 24
7 min read

Real Estate News

Published Jan 05, 24
7 min read

Turkey Real Estate

Published Dec 29, 23
2 min read